Vad är service utan bra produkter?

Tack vare vår leverantörs unika bredd och väloljade logistik kan vi på kort tid ta hem samt leverera filter av högsta kvalitet till de mest upptänkliga behov. Det må sedan gälla entreprenadmaskiner, krossverk, skogsmaskiner, elverk, flistuggar, truckar, dumpers, hjullastare, grävmaskiner, asfaltsläggare, vältar, kompressorer, traktorer, lastbilar, bussar, borrvagnar, generatoraggregat, liftar, teleskoplastare, pistmaskiner, mobilkranar, grävlastare, bandschaktare, väghyvlar, färjor eller fartyg.
Mer info

När du väljer produkter från OKQ8 får du smörjmedelsprodukter som är så miljöanpassade som det bara går, utifrån strikta svenska säkerhetskrav. Och de jobbar hela tiden med att ta fram fler, och ännu bättre alternativ för miljön. Det kan handla om oljor som minskar bränsleförbrukningen eller produkter med hög biologisk nedbrytbarhet till exempel.
Mer info