Om

Resande Servicetekniker och Ägare av SkandMek AB.

Bakgrund: Mellan 2003 och 2016 har Mårten med eget kundansvar, arbetat på SMT Hyrcenter som resande mekaniker och servicetekniker med Atlas Copcos portabla högtryckskompressorer i huvudsak men även med andra typer av maskiner. Mårten har också under dessa år ansvarat för underhåll och service på företagets egen hyresflotta.

2016 togs beslutet starta Skandinaviska Mek AB för att i egen regi kunna utföra arbeten som service, felsökning och reparation av div. maskiner, motorer, båtar mm.

SkandMek AB har som mål att på ett flexibelt och snabbt sätt och med hög kvalitet, kunna hjälpa till när det behövs men även genom planerat underhåll kunna förebygga onödiga stillestånd.

Tack vare snabbt stigande efterfrågan så kom SkandMek redan i ett tidigt skede att utvecklades till att i princip bara arbeta med service och reparationer på Atlas Copcos portabla kompressorer.

Genom att verka inom en så smal nisch så kan vi hålla en hög servicenivå både vad gäller kunskap och hålla rätt reservdelar i lager.